Webbplatsens överlägg

Varför elbilar är framtidens fordon

För några veckor sedan var jag i Göteborg för att inviga Volvos första fabrik som enbart tillverkar elektrifierade bilar. Därmed skrev vi historia. Men detta är bara början. Omvandlingen av vår bilindustri tar fart och Sverige visar vägen.

Anledningen är enkel. Elbilar är bättre för både människor och planeten jorden. De ger inte upphov till utsläpp som förorenar vår luft eller stör klimatet. Och de drivs av förnybar el, som vi genererar här i Sverige med hjälp av våra rikliga vattenresurser.

Elbilar – bättre för människor och planeten jorden

Elbilar är viktiga för att städa upp i transporterna – en av de viktigaste källorna till föroreningar. I Göteborg kommer till exempel elektrifierade bilar från Volvo Cars att bidra till att minska de skadliga utsläppen med 50 procent jämfört med dagens bensin- och dieselbilar. Och i takt med att batteritekniken fortsätter att förbättras kommer kostnaderna att fortsätta att sjunka.

Under de senaste åren har det sålts många batteridrivna bilar i Sverige – mer än något annat land i förhållande till vår befolkning. Men det finns fortfarande för få laddningsstationer och laddkablar, vilket har varit en bromskloss för elbilarnas utveckling. Vi behöver satsa mer på att bygga ett rikstäckande nätverk av laddningsstationer så att alla kan byta till elbil – oavsett var de bor

Detta är en viktig del av min regerings arbete för att öka andelen förnybar energi i vårt samhälle, i linje med vårt åtagande i Parisavtalet att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

En elbilsframtid är på väg – snabbt

Omvandlingen av vårt transportsystem är på gång och det finns ingen återvändo. Elbilar är bättre för både människor och planeten jorden – och det är därför Sverige och EV charge leder vägen mot en renare framtid.

Lämna ett svar